Søkeord & Innhold: Slik Lager Du en Stikkordanalyse

Av: , March 18, 2007

Poenget med en stikkordanalyse er å finne ut hvilke søkeord folk faktisk bruker når de er på jakt etter det du selger eller skriver om – den er selve grunnlaget for hvordan du bør bygge opp din blogg eller webside.

For å begynne med det aller mest åpenbare – folk kan ikke finne deg i søkemotorer om du ikke benytter de ord og uttrykk som vanligvis brukes når de er på jakt etter det du har å tilby – det være seg produkter, tjenester eller rett og slett informasjon.

For å finne ut hvilke søkeord (nøkkelord) og søkefraser folk bruker må du foreta en stikkordanalyse, og denne analysen vil danne grunnlaget for din videre strategi.

Verktøy for å finne søkeord

Det finnes mange verktøy tilgjengelig på markedet i dag, men svært få er tilpasset norske forhold. De mest vanlige er:

Mine personlige favoritter er SEO Book og KeywordDiscovery sine verktøy for disse er faktisk bra for norske forhold. For engelske nettsted er favoritten definitivt KeywordDiscovery, for den har et adskillig mer nøyaktig datagrunnlag enn de andre på markedet.

Til gjengjeld koster KeywordDiscovery fra 69,95USD per måned, men det er jo forsvinnende lite i den store sammenhengen – spesielt når du tar i betraktning at du får faktiske søkedata fra Google.no og Eniro (Kvasir). KeywordDiscovery har dog en gratisversjon tilgjengelig her. Det samme har WordTracker her.
Kuttisme har mer om de forskjellige verktøyene her.

Definér din målgruppe: Demografi & geografi

Det første du bør gjøre er å definere din målgruppe etter følgende kriterier:

  • Kjønn
  • Alder
  • Geografisk lokasjon
  • Yrke/Utdannelse/Inntekt

De fleste firma og de fleste nettsted har en typisk gjennomsnittsbruker. Det er helt essensielt å ta hensyn til dette i alle aspekter ved nettstedet – alt fra design og fargevalg til fokus og innholdsutvikling.

Målrett alt inn mot gjennomsnittsbrukeren din – prøver du å tilfredsstille alle tilfredsstiller du ingen og effektiviteten av ditt nettsted reduseres dramatisk.

Det er selvsagt også mulig å ha forskjellig fokus på forskjellige deler av nettstedet ditt – skreddersy deler av innholdet til spesifikke besøksgrupper og du kan se en flerdobling i din omsetning (siste avsnitt).

Avdekke søkemønstre & intensjon med søk

Det å avdekke selve søkemønsteret og intensjonen bak et gitt søk er antageligvis det som utgjør den største forskjellen mellom en bra og en fantastisk stikkordanalyse.

Når du får forståelse for hva dine besøkende faktisk tenker når de foretar et søk, når du forstår intensjonen bak deres søk, har du mye større mulighet til å spesialtilpasse innholdet på de enkelte sidene slik at det er mest mulig i tråd med det de forventer å finne på siden din – og dermed øker du konverteringsraten om du prøver å selge noe.

Enkeltord vs Søkefraser
Samme hvilket verktøy du bruker og samme hvilken bransje du er i vil det alltid finnes toppord – de søkeordene som vil generere mesteparten av trafikken om du har en bra rangering.

Toppordene er typiske for folk som er ute å sonderer et marked – folk som vil finne ut hvilke muligheter som finnes i det aktuelle segmentet. Så selv om disse ordene vil kunne generere store mengder med trafikk vil konverteringsraten være betraktelig lavere enn de mer spesifikke søkene.

Til gjengjeld vil mengden av trafikk fra disse toppordene i de fleste tilfeller generere adskillig mer salg totalt sett enn de mer målrettede søkeordene.

Under disse toppordene vil du finne en rekke fraser, typisk 2-4 søkeord, som er adskillig mer målrettet. Den besøkende har da kommet et steg lengre i søkeprosessen eventuelt salgsprosessen om du vil – de har en bedre formening om nøyaktig hva de er på jakt etter og raffinerer sine søk mot dette.

Generelt sett, dess mer spesifikt og målrettet et søk er, dess høyere konverteringsrate vil det ha, men samtidig vil antall søk på de gitte søkefrasene reduseres.

I enkelte konkurranseutsatte bransjer, og spesielt innen akkurat søkemotoroptimalisering vil du oppdage at det overhode ikke er samsvar mellom stikkordanalysene du lager og den faktiske trafikken et søkeord vil generere.

SEO Book sitt verktøy rapporterer godt over 6000 søk i Google på “søkemotoroptimalisering” per måned, men jeg tror alle som er på side én i Google på det ordet kan skrive under på at de ikke får i nærheten av de mengdene med trafikk.

Årsaken til dette er at mange av de som driver i bransjen sjekker sine posisjoner på gjevnlig basis, og dette blåser opp det faktiske tallet til astronomiske dimensjoner.

Webstatistikk & intern datamining

Tall fra din egen webstatistikk samt tall på søk foretatt internt på ditt nettsted kan vise seg å være en gullgruve, og er tall som kun du har tilgang til. I tillegg er disse tallene helt reelle i motsetning til tall fra analyseprogrammer som bør oppfattes som antydninger.

Søkeord og fraser som allerede driver trafikk til ditt nettsted er en sterk indikasjon på hva du bør satse videre på forutsatt at denne trafikken er relevant for det du ønsker å oppnå;

Som Kuttisme skrev i en av sine ukentlige trafikkrapporter får de mengder av trafikk på Full Pakke, da de skrev en artikkel om Stabburets siste reklamekampanje. Men er denne trafikken virkelig relevant for det de ønsker å oppnå med bloggen? Neppe.

Intern datamining, det vil si å logge søk foretatt internt på ditt nettsted, kan fortelle deg svært mye om hva dine besøkende er opptatt av og ønsker å vite mer om.

Selger du produkter kan du logge toppsøkeord, best konverterende søkeord, de som gir best langtidseffekt og så videre – bare din egen kreativitet og teknologi setter egentlig grensen her.

Med all denne kunnskapen kan du så organisere nettstedet ditt på en slik måte at du optimaliserer for de søkeord- og uttrykk som faktisk gir deg en økonomisk gevinst.

Analyse av dine konkurrenter

Alt etter hvilken bransje du opererer i vil nok enkelte av dine konkurrenter allerede ha lagt ned ressurser for å gjøre seg selv synlige i søkemotorer. Når du har funnet ut hva som er dine toppsøkeord vil jeg anbefale å analysere de nettstedene som rangerer i topp 10 på dine 3-5 toppord.

En gjennomgang av dine konkurrenter vil både kunne gi deg svært verdifulle innspill på hvilke søkeord du kan/bør benytte deg av, men også gi deg en sterk indikasjon på konkurransen i det aktuelle markedssegmentet;

Dess sterkere konkurrenter du har og dess flere resultat i søk du får på de gitte toppordene, jo hardere vil det være å oppnå bra resultater på disse.

Se også på hvordan de har organisert nettstedet sitt med tanke på navigasjon, Call To Action (oppfordring til kjøp) og så videre.

Avdekker du fellesnevnere for flere av nettstedene kan dette være en indikasjon på at akkurat dette er noe som fungerer. På den annen side kan det tenkes at andre konkurrenter har gjort samme konkurrentanalyse tidligere og etteraper sine konkurrenter, så bruk sunn fornuft og din egen dømmekraft.

Lokal eller landsdekkende aktør?

Om du henvender deg til et spesifikt geografisk marked, eller har avdellinger spredt rundt i hele Norge er geografisk avgrensning en svært effektiv måte å oppnå topp resultater på samtidig som det er adskillig lettere å rangere på slike geografisk avgrensede søk.

Det er lite poeng for en glassmester i Oslo å bruke masse resurser på å rangere som nummer én på toppordet “glassmester” om firmaet utelukkende leverer tjenester i Oslo og omegn. I slike tilfeller vil den beste strategien være å optimalisere for “[søkeord] i [kommune]” eller “[søkeord] i [by]”.

Er du et landsdekkende firma, og det er naturlig å bygge opp nettstedet rundt geografiske lokasjoner er dette en meget effektiv måte å gjøre tingene på, samtidig som du kan målrette hovedsiden for dine 3-5 toppord for å fange opp bulktrafikk og gjøre den søkende kjent med din bedrift så tidlig som mulig i søkeprosessen.

Dette er faktisk branding i søk – jo oftere en besøkende blir presentert med et resultat fra ditt nettsted, dess større sansynlighet er det for at det endelige salget vil ende opp hos akkurat deg, for du bygger opp din egen troverdighet hos kunden underveis i søkeprosessen.

Validering av din stikkordanalyse

Når du endelig har fått oversikten over hvilke søkeord som tilsynelatende er de beste for din bransje er det mange som bare vil sette i gang og sette opp arkitekturen i henhold til dette.

Men ettersom jeg foretrekker å vite med hundre prosent sikkerhet at det jeg gjør faktisk vil være av verdi – at det faktisk fungerer i praksis, ikke bare på papiret benytter jeg i svært mange sammenhenger Google AdWords for å validere stikkordanalysene mine;

Jeg iverksetter en testkampanje basert på stikkordanalysen, og her er det svært viktig at du benytter eksakt match i stedet for de andre opsjonene man har. Uten eksakt match vil du ikke få nøyaktige tall på antall visninger, klikk og konverteringsrater og har da følgelig ingen kontroll på hva som fungerer eller ikke.

Det er også svært viktig at du sender besøk fra testkampanjen til de rette sidene på ditt nettsted – du må ikke finne på å sende all trafikken til hovedsiden, for dette vil redusere effekten av kampanjen dramatisk; Poenget med en slik kampanje er å simulere resultatet av en strukturanalyse får å få en ide om hvilke effekter du kan forvente å få.

Typisk vil jeg kjøre en slik testkampanje i en måned, for da får du i de fleste tilfeller et bra datagrunnlag å arbeide videre med, samtidig som du i mellomtiden kan fullføre de andre delene av strukturanalysen din.

Det er selvsagt mye mer som kan bli sagt og gjort i forbindelse med stikkordanalyser – dess mer kreativt du arbeider og dess bedre forståelse du får for intensjonen bak et gitt søk og søkemønstrene til dine potensielle kunder, dess større suksess vil du ha.

Jeg håper at denne artikkelen har gitt deg noen bra tips om hvordan du selv kan gjøre dette, og har du noen spørsmål eller egne tips, så for all del, legg igjen en kommentar!


4 kommentarer

Av vidar , June 28, 2007Av Sverre Sjøthun , June 29, 2007

Legg inn en kommentar

Din email adresse vil aldri bli publisert eller misbrukt - Bortsett fra om du legger igjen kommentarspam.
Da blir vi sinte

Ndvendige felt er merket med *

*

*

Du burde følge oss på

RSS Feed Twitter

Mailoppdatering

(dette med spam gidder vi virkelig ikke, så du kan ta det helt med ro)